Workshop med
Amesto Footprint

På Green Camp 2023 var det en rekke foredrag gjennom hele dagen, fordelt på to saler. I tillegg fikk du også muligheten til å delta på Amesto Footprint sin workshop om bærekraftig næringsutvikling i praksis.

Billetter i salg snart
Billetter i slag snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!

Velkommen til workshop: Bærekraftig næringsutvikling i praksis

Næringslivet og næringslivsledere ha stor påvirkningskraft på hvordan samfunnet fungerer, gjennom hvordan de styrer produksjonen av varer og tjenester. ​

Som følge av den økte bevisstheten rundt bærekraftig utvikling, øker forventningene til at hver enkelt bedrift tar ansvar og arbeider målrettet for å unngå skader på mennesker og miljø. ​​Disse forventningene kommer fra både befolkningen, ansatte, kunder, forretningspartnere og myndigheter.

Bli med på Amesto Footprint sin workshop om bærekraftig næringsutvikling i praksis. Her vil vi ta utgangspunkt i en av virksomhetene i gruppen og ta for oss punktene:

Christine Lundberg Larsen, Managing Director Amesto Footprint, skal lede oss gjennom denne spennende workshop’en. Christine har i mange år jobbet med ledelse, bærekraftige forretningsmodeller, innovasjon og økonomistyring. Hun brenner for bærekraftig næringsliv, og har i de siste fem årene deltall i flere nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekter, med fokus på krysningspunktet bærekraft, økonomi og finans.  

Delta på årets Green Camp og lær av bransjeeksperter. Få verdifull kunnskap og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Meld deg på i dag!

Billetter i salg snart