Personvern

Her finner du informasjon om hvordan vi håndterer personvern på våre nettsider. Vi tar personvern på alvor og sikrer at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om vår personvernpolicy, vennligst kontakt oss.

På Green Camp tar vi personvern på alvor og ønsker å beskytte dine personopplysninger. Vi samler inn og behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å kunne tilby våre tjenester og produkter, og vi sikrer at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Vi samler inn personopplysninger når du registrerer deg på våre nettsider, bestiller produkter eller tjenester, eller på annen måte gir oss dine personopplysninger. Opplysningene vi samler inn kan inkludere navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Vi bruker dine personopplysninger til å kunne tilby våre tjenester og produkter, samt for å kunne kommunisere med deg om våre tjenester og produkter. Vi kan også bruke opplysningene til å sende deg tilbud og informasjon om våre tjenester og produkter, men kun dersom du har samtykket til dette.

Vi vil ikke selge, leie ut eller på annen måte videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke. Vi vil imidlertid kunne dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere og leverandører som er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre tjenester og produkter.

Vi tar alle rimelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine personopplysninger behandles sikkert. Dine personopplysninger lagres på sikre servere med begrenset tilgang, og vi har implementert rutiner for å hindre uautorisert tilgang, endring, deling eller sletting av dine personopplysninger.

Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger, og du kan også be oss om å endre eller slette dine personopplysninger. Dersom du ønsker å benytte deg av disse rettighetene, vennligst kontakt oss.

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernserklæringen når som helst, og vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med våre retningslinjer for personvern jevnlig. Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om vår personvernpolicy, vennligst kontakt oss.

Ved å bruke våre nettsider og tjenester samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger i samsvar med denne personvernserklæringen. Dersom du ikke samtykker til vår behandling av dine personopplysninger, vennligst ikke benytt deg av våre tjenester.

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om vår personvernpolicy, vennligst kontakt oss.