Green Camp

Green Camp er en bærekraftskonferanse med fokus på kommunikasjon og samarbeid. Gjennom en hel dag vil du få muligheten til å lære av bransjeeksperter og få verdifull kunnskap om hvordan 
du kan bidra til en bærekraftig utvikling. Vi håper du vil være med oss på denne lærerike dagen og bidra til å fremme en mer bærekraftig fremtid.
Vi sees på camp!

Billetter i salg snart
Billetter i slag snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!

Foredrag

Workshops

Digg mat

Hvorfor arrangeres Green Camp?

Green Camps visjon er å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vi tror at gjennom å dele kunnskap, inspirasjon og verktøy med deg som jobber med kommunikasjon av bærekraft, kan vi bidra til å skape en positiv forandring i samfunnet. Vi jobber for at Green Camp kan være en viktig møteplass og et sted for samarbeid med et felles mål om å nå FNs bærekraftsmål.

Vi har stor tro på at det er samarbeid som må til for å løse alle oppgavene vi står foran.

En samlet kommunikasjonsbransje

Green Camp 2022 ble en møteplass og et rom for læring, og mange applauderte initiativet. Ambisjonene er ikke lavere i år. For første gang i Norge vil en samlet kommunikasjonsbransje stille seg bak et slikt initiativ. Alle foreninger som jobber med kommunikasjon og markedsføring, vil nå jobbe sammen med oss for å utvikle Green Camp videre, noe vi er svært stolte over. Kreativt Forum, Kommunikasjonsforeningen og Markedsføringsforeningen i Oslo og Markedsforbundet har alle takket ja.

Sponsorsamarbeid?

Ønsker dere å treffe kommunikatører, markedsførere og bærekrafteksperter i en faglig setting? På Green Camp har vi mange muligheter tilstedeværelse og vi har mange ulike sponsorpakker.

Din bedrift vil få god synlighet og anledning til å treffe beslutningstakere og medarbeidere i private og offentlige virksomheter, ulike sektorer og bransjer.

Ta gjerne kontakt med tanja.schoien@nr17.no for å diskutere muligheter.