Workshop med Awake

På Green Camp 2023 var det en rekke foredrag gjennom hele dagen, fordelt på to saler. I tillegg fikk man også muligheten til å delta på Awake sin workshop om indre bærekraft.

Billetter i salg snart
Billetter i slag snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg snart
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!
Billetter i salg nå!

Workshop i indre bærekraft

– En ny global bevegelse

Hvordan få overskudd og gjennomføringsevne til å sette fart på bærekraftsarbeidet?

Forskning viser at noe av grunnen til at vi ikke har nok fremgang mot FNs bærekraftsmål, er at vi ikke har tatt vare på de menneskelige ressursene. Derfor ble de globale indre bærekraftsmålene lansert 29. april 2022. Målene har ført til en global bevegelse som nå øker i rekordfart.

Å balansere indre egenskaper gir flyt, stolthet, trygghet og effektivitet i bærekraftsarbeidet. Det forankrer bærekraftsstrategien internt og skaper større handlingskraft hos de ansatte.

Bli med på Awake sin workshop i indre bærekraft, og lær mer om hva den nye globale bevegelsen innebærer og hva det vil si for din bedrift. Nå har du muligheten til å være raskt ute med å implementere indre bærekraft og få fordeler i markedet!

Hvis du vil på Awake sin workshop, men samtidig er redd for å gå glipp av noe fra de andre salene, så kan du slappe helt av. Vi gjør opptak av alle foredragene slik at du kan se dem i etterkant.

Delta på årets Green Camp og lær av bransjeeksperter. Få verdifull kunnskap og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Meld deg på i dag!

Billetter i salg snart