Manav Rihel Kumar

CEO

The Diversity Index

Manav Rihel Kumar er CEO of Diversity Index.

The Diversity Index støtter virksomheter med å skape inkludering i mangfoldet blant ansatte og bruke det til økt verdiskaping – fra måling til forbedring!

Deres banebrytende metode bygger på norsk standard for mangfoldsledelse og gir virksomheter unik innsikt for å gjøre tiltak med presisjon.

13:45
-
14:05

Sal 1

Sal 2

Kan gode intensjoner ødelegge for verdien av mangfold?

Mangfold har blitt et hett tema blant bedrifter, offentlige instanser, og i befolkningen generelt. Det går ikke en eneste dag uten at vi blir eksponert for en eller annen form for kommunikasjon rundt mangfoldstematikken, enten i media eller sosiale medier.

Last ned program