Christine Lundberg Larsen

Managing Director

Amesto Footprint

Christines kjernekompetanse er innen ledelse, bærekraftige forretningsmodeller, organisasjonsutvikling, innovasjon og økonomistyring. Christine brenner for et bærekraftig næringsliv. Hun har de siste fem årene deltatt i flere nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekter, med fokus på krysningspunktet bærekraft, økonomi og finans. For mange er hun mest kjent fra tiden som administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Regnskap Norge, hvor hun blant annet etablerte den sirkulære regnskapsklyngen og var initiativtaker til utviklingen av den nordiske standarden for bærekraftsrapportering NSRS.

Christine har gjennom alle sine år som leder hatt fokus på å utvikle menneskene i organisasjonene, og har jobbet mye med lederutvikling.

12:40
-
14:10

Sal 1

Sal 2

Velkommen til workshop: Bærekraftig næringsutvikling i praksis

Næringslivet og næringslivsledere har stor påvirkningskraft på hvordan samfunnet fungerer, gjennom hvordan de styrer produksjonen av varer og tjenester. ​

Last ned program