Anne Grethe Henriksen

Marked- og kommunikasjonssjef

Svanemerket

Anne Grethe Henriksen er marked- og kommunikasjonssjef i Svanemerket.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon. Svanemerket er en helhetlig merkeordning som vurderer alle relevante miljøproblemer i livssyklusen til et produkt.

11:10
-
11:45

Sal 1

Sal 2

Hvorfor trenger klesplagget ditt et pass?

Som en del av arbeidet med overgangen til en sirkulær økonomi innfører EU nye krav til digital informasjon om varene du kjøper. I fremtiden må (nesten) alle varer du kjøper i butikken ha et digitalt pass. Kravene skal gjøre det vanskeligere med grønnvasking og enklere for forbrukere å ta de beste klima- og miljøvalgene uten å være ekspert selv. Dette gir nye muligheter, men også nye utfordringer.

Last ned program